kontakt@kus-kancelaria.pl
Kraków
782 692 261
  Handshake.

  Klienci indywidualni

  • sprawy rodzinne (rozwody i separacja, alimenty, sprawy opieki i kurateli, podział majątku, intercyza)
  • sprawy spadkowe
  • sprawy cywilne
  • odszkodowania (komunikacyjne, błędy medyczne, czyny niedozwolone, wypadki przy pracy, naruszenia dóbr osobistych)
  • prawo autorskie
  • postępowanie egzekucyjne

  Klienci biznesowi

  • zarządzanie wierzytelnościami i windykacja należności (zastępstwo procesowe na etapie sądowym i egzekucyjnym)
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • przygotowywanie projektów umów i aktów wewnętrznych firm, opiniowanie umów
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i mediacyjnych (spory między przedsiębiorcami)
  • wsparcie podczas rejestracji spółek i dokonywanych zmian (przekształcenia spółek i działalności gospodarczej)
  •  szkolenia